זכור!

חובה להזין פרטי לקוח תקינים ובמיוחד דוא"ל של הלקוח!
הזנת מידע כוזב יביא לביטול העסקה.

עליך ליידע את הלקוח כי החיוב יופיע בתדפיס החודשי ע"ש: pelepay.info

לחץ על הכפתור לביצוע התשלום.

תשלום בסך: 14,950 ש"ח כולל מע"מ

תשלום בסך: 6,400 ש"ח כולל מע"מ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit